#paraulògic 8 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ∑
a 2 5 4 3 5 0 0 0 0 19
i 0 0 1 1 0 0 0 0 0  2
l 0 0 3 2 2 3 1 0 0 11
m 0 1 0 2 3 0 0 0 1  7
p 9 16 20 19 8 5 2 2 0 81
s 1 1 4 1 0 3 1 1 0 12
t 2 5 7 2 0 0 0 0 0 16
∑ 14 28 39 30 18 11 4 3 1 148

Nombre d'aparicions de lletres:
a-246, p-167, i-103, l-98,
s-91, t-75, m-40

Nombre d'aparicions de parells:
pa-96, ap-42, al-41, la-40,
pi-40, ta-34, as-31, at-30,
sa-29, is-25, ti-21, ll-20,
ss-18, pl-17, am-16, ia-16,
mp-16, li-15, it-13, st-13,
ip-12, ma-12, ai-11, si-11,
lp-10, im-9, il-9, lm-6,
sp-6, ps-5, mi-3, pt-2,
lt-1, mm-1, sm-1

Palíndroms de mida 3: 2