#paraulògic 9 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  ∑
a 0 4 4 12 4 3 1 2 0 0 0 30
e 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 14
l 1 3 4 5 4 0 1 0 0 0 0 18
m 4 5 8 8 9 2 4 2 0 0 0 42
n 6 1 6 1 1 1 1 0 0 0 0 17
t 4 6 5 6 3 2 2 0 0 0 0 28
u 5 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 13
∑ 21 22 35 33 21 11 11 5 1 1 1 162

Lletres-nombre d'aparicions:
u-178, a-162, l-162, t-134, n-117,
e-105, m-86

Parells-nombre d'aparicions:
ul-51, ll-49, en-45, la-40, nt-39,
ta-36, au-32, mu-32, nu-30, ut-30,
me-28, lu-27, un-26, an-23, tu-23,
at-22, al-21, eu-20, na-20, te-19,
ua-19, le-18, um-18, ma-17, el-15,
am-15, ne-15, et-13, ue-11, nl-8,
em-7, mn-5, lm-3, lt-2, ln-1,
mm-1, uu-1

Ternes freqüents-nombre d'aparicions:
men-23, ent-21, lla-19, ula-19, llu-16,
mul-15, aul-14, ull-13, tau-13, ame-12,
lum-12, ell-10, unt-10, utu-10, enu-10

Hi ha 5 tutis de mida 9
Hi ha 5 tutis de mida 10
Hi ha 1 tuti de mida 11
Hi ha 1 tuti de mida 12
Hi ha 1 tuti de mida 13

Hi ha 2 palíndroms de mida 3