#paraulògic 10 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9  ∑
e 3 2 4 2 0 0 0 11
f 5 4 5 2 1 1 0 18
l 2 2 1 2 0 0 0  7
p 6 5 2 4 0 0 0 17
r 3 3 7 2 0 0 0 15
s 3 4 4 1 1 1 1 15
u 0 0 0 1 0 0 0  1
∑ 22 20 23 14 2 2 1 84

Lletres-nombre d'aparicions:
e-117, r-70, l-57, s-45, u-38,
p-31, f-26

Parells-nombre d'aparicions:
re-37, er-36, el-23, es-19, pe-19,
le-18, ll-17, se-16, eu-15, fe-9,
fu-8, ue-7, su-6, ep-6, us-6,
ur-6, lu-5, fr-5, sp-5, rr-4,
pr-4, ef-3, rf-3, pl-3, ul-3,
pu-2, rl-2, ps-2, fl-2, ss-2,
up-2, lf-1, ru-1, rp-1, ls-1,
uf-1

Ternes freqüents-nombre d'aparicions:
ell-12, ser-8, lle-8, per-8,
rer-7, rep-6, ler-6, ure-6,
esp-5, pel-5, fer-5, rel-5,
fre-5, res-5

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres
Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres