#paraulògic 11 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9  ∑
a 0 3 0 1 4 0 1  9
b 0 3 3 1 1 0 0  8
e 1 2 2 0 1 0 2  8
i 0 1 0 0 1 0 0  2
r 0 1 1 1 2 2 0  7
s 0 1 2 0 0 0 0  3
x 1 5 11 6 2 2 0 27
∑ 2 16 19 9 11 4 3 64

Lletres-nombre d'aparicions:
a-80, x-69, r-66, i-59, e-52,
b-16, s-13

Parells-nombre d'aparicions:
xa-36, ix-33, ai-25, ar-20, re-19,
xe-18, ei-17, er-16, ra-14, rr-12,
ia-9, ir-9, ba-9, xi-5, ab-4,
es-4, ri-4, bi-4, as-3, ex-3,
ax-3, rx-3, eb-3, se-3, is-2,
ie-2, br-2, si-2, sa-2, ea-1,
be-1, ee-1, ss-1, sb-1

Ternes freqüents-nombre d'aparicions:
eix-16, ixa-15, aix-15, xar-13,
xer-12, xai-9, bai-8, err-7,
rra-6, rei-6, arr-5, ixe-5,
ire-5, air-5

Hi ha 1 tuti de 9 lletres