#paraulògic 12 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9  ∑
a 2 3 2 4 0 0 0 11
h 2 0 2 0 0 0 1  5
i 0 1 1 1 0 0 0  3
m 9 11 5 3 2 2 0 32
o 2 1 3 1 0 0 0  7
p 2 1 4 2 1 0 0 10
t 2 1 4 4 0 0 0 11
∑ 19 18 21 15 3 2 1 79

Lletres-nombre d'aparicions:
m-97, a-91, t-50, o-46, i-45,
p-33, h-8

Parells-nombre d'aparicions:
ma-34, am-27, at-19, om-18, im-17,
ta-17, mi-17, mo-14, pa-13, ia-11,
ti-11, mp-10, ot-10, po-9, to-8,
pi-8, op-8, it-7, ai-5, io-5,
ap-4, ha-4, tm-2, pt-2, ho-2,
ip-1, ao-1, th-1, ah-1, hi-1,
hm-1, oh-1, oa-1, mt-1

Ternes freqüents-nombre d'aparicions:
mat-10, tam-7, oma-7, mot-6,
ima-6, mpa-6, ata-6, mia-6,
tim-6, tat-5, pom-5, mio-5,
tom-5, ami-5, ama-5, amp-5,
mam-5

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 4 palíndroms de 3 lletres
Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres