#paraulògic 13 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10  ∑
a 1 3 7 5 4 2 0 0 22
ç 0 0 0 0 0 0 0 0  0
d 0 2 3 2 2 1 1 1 12
e 2 2 1 1 0 1 3 0 10
l 0 0 4 4 1 1 0 0 10
n 3 3 3 4 2 0 0 0 15
s 1 3 6 3 1 0 2 0 16
∑ 7 13 24 19 10 5 6 1 85

Lletres-nombre d'aparicions:
a-151, n-97, e-59, l-57, d-56,
s-53, ç-8

Parells-nombre d'aparicions:
na-43, an-41, da-39, en-37, ad-27,
sa-21, la-20, al-19, ll-19, se-18,
ns-15, de-14, es-11, ne-11, nd-10,
as-7, le-6, el-5, ça-5, nç-5,
ed-4, nl-4, aç-3, ss-3, nn-2,
dd-2, ea-1, ld-1, ln-1, ls-1,
sn-1

Ternes freqüents-nombre d'aparicions:
ada-24, sen-15, lla-15, ana-14,
ena-13, nad-11, nsa-9, ans-8,
dan-8, nda-8, ens-7, lan-7,
and-6, ane-6, san-6, nan-6,
nal-6, nas-6, des-6, den-6,
lad-5, len-5, sad-5, ell-5

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres
Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres