#paraulògic 14 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9  ∑
a 1 7 5 8 5 2 1 29
e 2 1 2 2 1 1 0  9
f 2 2 4 4 0 0 0 12
l 1 2 2 2 1 1 0  9
m 2 5 3 7 5 0 0 22
p 1 3 7 9 8 1 1 30
t 6 9 8 8 1 0 0 32
∑ 15 29 31 40 21 5 2 143

Llista de parells inicials:
af-5 al-8 am-5 ap-7 at-4
el-2 em-4 et-3
fa-5 fe-5 fl-2
la-3 le-1 ll-5
ma-15 me-7
pa-18 pe-6 pl-6
ta-20 te-12

Prefixos de 3 lletres més freqüents:
pal , mal

Hi ha un tuti perfecte

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres
Hi ha 1 palíndrom de 6 lletres