#paraulògic 15 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10  ∑
i 1 4 0 5 4 5 1 0 20
m 1 2 3 5 0 2 1 0 14
o 2 8 1 2 2 1 0 0 16
p 4 5 8 6 5 9 2 1 40
r 3 1 1 2 0 0 0 0  7
s 2 5 2 6 1 2 1 0 19
t 6 11 10 2 3 2 0 0 34
∑ 19 36 25 28 15 21 5 1 150

Llista de parells inicials:
im-7 io-2 ir-5 is-5 it-1
mi-10 mo-4
oi-3 om-2 op-5 or-2 os-3 ot-1
pi-12 po-5 pr-20 ps-2 pt-1
ri-2 ro-5
si-9 so-10
ti-16 to-6 tr-12

Prefixos de 3 lletres més freqüents:
pro

Hi ha 1 tuti de 7 lletres
Hi ha 1 tuti de 8 lletres
Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres
Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres
Hi ha 1 palíndrom de 9 lletres