#paraulògic 16 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9  ∑
a 1 2 9 7 7 3 4 33
e 1 1 0 3 6 5 0 16
g 11 12 17 17 10 4 1 72
l 0 0 8 5 3 1 1 18
n 0 1 2 3 1 0 0  7
o 0 0 0 2 2 1 0  5
t 0 1 4 3 3 2 0 13
∑ 13 17 40 40 32 16 6 164

Llista de parells inicials:
ag-11 al-11 an-11
eg-3 el-1 en-8 et-4
ga-33 ge-17 gl-10 go-12
la-1 le-2 ll-14 lo-1
na-1 ne-3 no-3
on-3 ot-2
ta-5 te-5 to-3

Prefix de 3 lletres més freqüent:
gal (20 aparicions)

Hi ha 6 tutis:
- 3 de 7 lletres (perfectes)
- 3 de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres