#paraulògic 18 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9  ∑
a - 2 4 6 2 2 - 16
d 3 7 9 3 - - - 22
g - - 3 4 - 1 1  9
i - 1 1 - 5 1 2 10
n - 1 3 6 - - - 10
u - 1 - - - - -  1
v - 3 5 3 1 1 - 13
∑ 3 15 25 22 8 5 3 81

Llista de parells inicials:
ad-1 ag-3 ai-2 an-6 av-4
da-7 di-13 du-2
ga-7 gu-2
ig-1 in-9
na-6 ni-3 nu-1
ua-1
va-2 vi-10 vu-1

Prefix de 3 lletres més freqüent:
ind (9 aparicions)

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 7 lletres (perfecte)
- 1 de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres