#paraulògic 19 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10  ∑
e 3 4 - 3 2 1 - - 13
g 3 1 4 3 - 2 - - 13
l 2 6 2 2 4 1 - - 17
n 4 1 1 1 - - - -  7
o - - - 1 1 - - -  2
t 3 2 5 6 1 1 - 1 19
u 1 - 2 - 1 - - -  4
∑ 16 14 14 16 9 5 - 1 75

Llista de parells inicials:
eg-2 el-4 en-3 et-3 eu-1 
ge-8 gl-2 go-1 gu-2 
le-4 ll-11 lo-1 lu-1 
ne-5 no-1 nu-1 
on-1 ot-1 
te-15 to-3 tu-1 
ul-1 un-3 

Prefix de 3 lletres més freqüent:
lle (7 aparicions)

Sufix de 3 lletres més freqüent:
leg (8 aparicions)

Hi ha 2 tutis de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 10 lletres