#paraulògic 20 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
a - 2 4 4 1 1 2 1 15
e - 1 - 1 5 2 1 - 10
j - - - - - - - - 0
n - - 2 3 1 1 - - 7
r - 2 - 1 4 4 - - 11
t - 2 3 1 2 1 1 - 10
v 3 8 10 9 4 4 - - 38
Σ 3 15 19 19 17 13 4 1 91

Llista de parells inicials:
ar-1 av-14 
en-10 
na-1 ne-6 
ra-6 re-5 
ta-4 te-2 tr-4 
va-11 ve-27 

Prefix de 3 lletres més freqüent:
ven (13 aparicions)

Sufix de 3 lletres més freqüent:
era (12 aparicions)

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres