#paraulògic 24 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Σ
a 1 2 4 10 9 2 - - - - 28
c 1 - - 3 1 - 1 3 2 2 13
f 5 9 14 13 5 3 - - - - 49
g - 3 2 5 4 1 - - - - 15
i - - - - - - - - - -  0
l - - - - - - - - - -  0
r - 2 3 - - - 1 - - -  6
Σ 7 16 23 31 19 6 2 3 2 2 111

Llista de parells inicials:
af-13 ag-7 al-8 
ca-12 cl-1 
fa-22 fi-18 fl-3 fr-6 
ga-4 gi-2 gr-9 
ra-4 ri-2 

Prefix de 3 lletres més freqüent:
fal (12 aparicions)

Sufix de 3 lletres més freqüent:
car (7 aparicions)

Hi ha 7 tutis:
- 1 de 7 lletres (perfecte)
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres
- 2 de 11 lletres
- 2 de 12 lletres