#paraulògic 25 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Σ
e 1 - 3 1 4 - 1 - - - 10
i - 1 - - - 1 - - - - 2
m 4 1 5 2 5 1 - - - - 18
r 3 1 3 1 1 3 1 - - - 13
s 1 3 6 3 - - - - - - 13
t 3 5 4 2 3 - - - - 1 18
u 1 2 1 2 - - 1 - - - 7
Σ 13 13 22 11 13 5 3 0 0 1 81

Prefixos de dues lletres:
em-3 er-1 es-4 eu-2 
im-1 iu-1 
me-3 mi-1 mu-14 
re-7 ri-3 ru-3 
se-3 su-10 
te-2 ti-2 tr-4 tu-10 
ui-1 ur-3 us-1 ut-2 

Prefixos de tres lletres més freqüents:
mur-5, mus-5 

Sufixos de tres lletres més freqüents:
siu-5 ure-5 ter-5 

Hi ha 3 tutis:
- 2 de perfectes
- 1 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 12 lletres

Per definicions, veure 'Sobre les dades'