#paraulògic 26 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 Σ
a 3 2 - 1 1 - 7
e 2 - - - - - 2
m 12 11 3 2 2 - 30
o 1 - 1 - - - 2
q - - 1 - - - 1
t 2 1 1 2 1 1 8
u - - - - - - 0
Σ 20 14 6 5 4 1 50

Prefixos de dues lletres:
am-5 at-1 au-1 
em-2 
ma-11 me-6 mo-9 mu-4 
om-1 ot-1 
qu-1 
ta-1 te-2 to-4 tu-1 

Prefixos freqüents de tres lletres:
mat-5 mot-5

Sufixos freqüents de tres lletres:
ema-3 eta-3 oma-3 tem-3

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres

Hi ha 4 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Per definicions, veure 'Sobre les dades'