#paraulògic 27 de gener

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 Σ
b 1 5 2 1 1 - 1 11
h 1 - - - 1 - - 2
i - 2 1 1 1 - - 5
m 3 1 4 2 - - - 10
n 3 1 2 2 - - - 8
o 2 7 1 2 1 - - 13
s 2 2 3 1 1 1 - 10
Σ 12 18 13 9 5 1 1 59

Prefixos de dues lletres:
bi-2 bo-9 
ho-2 
im-1 in-1 io-2 is-1 
mi-3 mo-7 
ni-4 no-4 
ob-1 oh-1 oi-2 om-3 on-1 os-5 
si-4 so-6 

Prefix freqüent de tres lletres:
mon-4

Sufixos freqüents de tres lletres:
osi-4 nso-4

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Per definicions, veure 'Sobre les dades'