#paraulògic 28 de gener

PARAULES: 133, PUNTS: 643
TUTIS: 1 (0 de perfectes)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9  Σ
a 2 5 3 11 3 - 1 25
c 6 11 18 10 5 6 5 61
m 1 2 2 7 1 2 - 15
r 1 4 1 1 - - -  7
t 2 4 6 1 3 - - 16
u 1 1 - - - - -  2
x 1 - 3 3 - - -  7
Σ 14 27 33 33 12 8 6 133

Prefixos de dues lletres:
ac-10 am-1 ar-7 at-4 au-3 
ca-41 cr-3 cu-17 
ma-15 
ra-4 ru-3 
ta-4 tr-7 tu-5 
uc-1 ur-1 
xa-6 xu-1 

Prefix freqüent de tres lletres:
car-16

Sufix freqüent de tres lletres:
car-17

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 8 lletres

Per definicions, veure 'Sobre les dades'