#paraulògic 29 de gener

PARAULES: 167, PUNTS: 942
TUTIS: 5 (0 de perfectes)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10  Σ
a 1 5 9 8 8 2 2 - 35
e 2 2 - 1 - - - -  5
g 9 10 15 15 12 4 2 - 67
o - 1 - 1 - - - -  2
p - 3 9 7 3 5 2 1 30
r 1 2 5 5 3 1 2 1 20
t - 1 2 - 2 2 1 -  8
Σ 13 24 40 37 28 14 9 2 167

Prefixos de dues lletres:
ag-21 ap-5 ar-7 at-2 
eg-2 er-3 
ga-24 ge-9 go-15 gr-19 
og-1 or-1 
pa-10 pe-8 po-6 pr-6 
ra-2 re-15 ro-3 
ta-3 te-2 to-2 tr-1 

Prefix freqüent de tres lletres:
gar-16

Sufix freqüent de tres lletres:
gar-18

Hi ha 5 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 8 lletres

Per definicions, veure 'Sobre les dades'