#paraulògic 30 de gener

PARAULES: 148, PUNTS: 818
TUTIS: 2 (1 de perfecte)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10  Σ
a 2 7 10 9 6 3 2 - 39
g - 3 3 7 7 3 2 - 25
l - 1 4 6 2 - - - 13
n 2 8 5 5 1 - - - 21
o 1 - 3 - 1 3 2 - 10
r 1 1 - 2 - 1 - -  5
t 2 5 6 7 8 4 2 1 35
Σ 8 25 31 36 25 14 8 1 148

Prefixos de dues lletres:
ag-6 al-4 an-14 ar-8 at-7 
ga-12 gl-2 go-1 gr-10 
la-2 ll-9 lo-2 
na-11 no-10 
on-2 or-8 
ra-3 ro-2 
ta-19 to-8 tr-8 

Prefix freqüent de tres lletres:
tan-11

Sufixos freqüents de tres lletres:
nar-13 ana-13

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 2 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: aporegat, portatge, portatger, reportatge, repotegar
Palíndroms: aga, gag
Quadrats: agaragar, garagara

Per definicions, veure 'Sobre les dades'