#paraulògic 31 de gener

PARAULES: 44, PUNTS: 185
TUTIS: 1 (0 de perfectes)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 Σ
b 1 3 1 3 1 1 10
e 1 4 1 - - - 6
h - - 1 1 - 1 3
i - 1 - - - - 1
o - 2 2 - - - 4
r 1 3 4 - 2 1 11
v 2 2 4 1 - - 9
Σ 5 15 13 5 3 3 44

Prefixos de dues lletres:
be-5 bi-1 bo-3 br-1 
eb-1 er-5 
he-3 
ib-1 
ob-3 or-1 
re-8 ri-2 ro-1 
ve-6 vi-2 vo-1 

Prefix freqüent de tres lletres:
ver-4

Sufix freqüent de tres lletres:
ber-5

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: ortogonal, tràngol
Palíndroms: nan, non-non, tannat
Quadrats: nana, non-non

Per definicions, veure 'Sobre les dades'