#paraulògic 1 de febrer

PARAULES: 95, PUNTS: 504
TUTIS: 3 (1 de perfecte)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 Σ
c 3 12 8 11 6 2 - 42
e 1 1 1 5 2 2 - 12
f 1 1 1 1 3 - - 7
i - - 1 - 3 - - 4
l - 1 3 2 1 - - 7
r 2 1 4 2 2 - 1 12
t 2 1 1 3 1 2 1 11
Σ 9 17 19 24 18 6 2 95

Prefixos de dues lletres:
ce-18 ci-13 cl-4 cr-7 
ec-3 ef-1 el-3 er-3 et-2 
fe-1 fi-4 fl-1 fr-1 
ic-1 il-2 it-1 
le-1 li-3 ll-3 
re-9 ri-3 
te-7 ti-2 tr-2 

Prefix freqüent de tres lletres:
cer-9

Sufixos freqüents de tres lletres:
tic-12 ric-12

Hi ha 3 tutis:
- 1 de perfecte
- 2 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: herbívor 
Quadrats: bebè, berber, beri-beri, erer, rere

Per definicions, veure 'Sobre les dades'