#paraulògic 2 de febrer

PARAULES: 85, PUNTS: 449
TUTIS: 3 (1 de perfecte)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
a - 2 5 2 3 2 - - 14
d 4 7 3 6 2 1 2 1 26
e - 2 1 - 1 1 2 - 7
f - 2 2 1 - - - - 5
n - 3 1 5 3 - - - 12
o 1 1 3 3 - - - - 8
s 1 2 5 3 2 - - - 13
Σ 6 19 20 20 11 4 4 1 85

Prefixos de dues lletres:
ad-3 ae-1 af-2 an-7 as-1 
da-6 de-14 do-6 
ed-1 ef-1 en-5 
fa-2 fe-1 fo-2 
na-5 ne-3 no-4 
od-2 on-5 os-1 
sa-2 se-6 so-5 

Prefix freqüent de tres lletres:
des-7

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-29

Hi ha 3 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: flectir, reflectir, telefèric
Palíndroms: cec, recer
Quadrats: ric-ric

Per definicions, veure 'Sobre les dades'