#paraulògic 3 de febrer

PARAULES: 50, PUNTS: 244
TUTIS: 1 de perfecte

Graella:
  3 4 5 6 7 Σ
e - - - 2 - 2
i - - - 1 1 2
n - 2 3 - - 5
r - 1 1 1 5 8
s - - 2 3 - 5
u - - - - 1 1
v 6 4 10 6 1 27
Σ 6 7 16 13 8 50

Prefixos de 2 lletres:
en-2 
in-2 
ne-2 ni-2 nu-1 
re-8 
se-5 
un-1 
ve-16 vi-11 

Prefix freqüent de 3 lletres:
rev-8

Sufix freqüent de 3 lletres:
ers-5

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: enfadós, enfadosa, enfonsada
Palíndroms: dad
Quadrats: dada o dadà, dodo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'