#paraulògic 4 de febrer

PARAULES: 122, PUNTS: 756
TUTIS: 6 (0 de perfectes)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Σ
a - 2 2 3 4 1 1 - - - 13
c - - 2 2 4 1 1 1 - - 11
e 1 2 3 2 2 7 1 1 2 - 21
i - 2 - - 1 - - - - -  3
n - 1 1 2 - - - - - -  4
r - 1 1 1 2 3 1 - - -  9
x 5 9 20 15 5 5 1 - - 1 61
Σ 6 17 29 25 18 17 5 2 2 1 122

Prefixos de dues lletres:
ac-1 ai-5 an-3 ar-2 ax-2 
ca-6 cr-5 
ei-10 en-5 ex-6 
in-1 ir-1 ix-1 
na-1 ne-3 
ra-2 re-7 
xa-26 xe-23 xi-12 

Prefix freqüent de tres lletres:
xer-17

Sufix freqüent de tres lletres:
xer-11

Hi ha 6 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres
- 2 de 11 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: univers
Quadrats: viu-viu

Per definicions, veure 'Sobre les dades'