#paraulògic 5 de febrer

PARAULES: 132, PUNTS: 631
TUTIS: 1 (0 de perfectes)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9  Σ
a - 8 6 8 5 1 - 28
e - 3 2 2 - - -  7
g 2 4 7 6 3 2 1 25
j 1 4 6 3 1 - - 15
r 2 2 2 3 4 2 - 15
t 4 9 5 9 5 1 2 35
u - 4 1 2 - - -  7
Σ 9 34 29 33 18 6 3 132

Prefixos de dues lletres:
ag-3 aj-4 ar-7 at-7 au-7 
eg-4 er-2 eu-1 
ga-2 gr-12 gu-11 
ja-3 je-2 ju-10 
ra-3 re-8 ru-4 
ta-8 te-6 tr-12 tu-9 
uj-1 ur-5 ut-1 

Prefixos freqüents de tres lletres:
gru-6 tra-6

Sufix freqüent de tres lletres:
ure-12

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: creixenar, creixenera, eixancar, eixancarrar, eixarrancar, encaixar

Per definicions, veure 'Sobre les dades'