#paraulògic 6 de febrer

PARAULES: 136, PUNTS: 761
TUTIS: 4 (3 de perfectes)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 11  Σ
e 1 - 2 2 3 - - 3 1 12
i 1 2 2 5 1 5 - 3 1 20
n 3 3 4 3 1 2 - - - 16
r 2 3 4 4 6 4 - 1 - 24
t 4 7 7 7 3 1 1 - - 30
u - 1 1 1 - - - - -  3
v 3 3 13 8 3 1 - - - 31
Σ 14 19 33 30 17 13 1 7 2 136

Prefixos de dues lletres:
en-7 er-1 et-2 eu-1 ev-1 
ie-1 in-17 ir-1 it-1 
ne-3 ni-10 nu-3 
re-18 ri-5 ru-1 
te-5 ti-11 tr-11 tu-3 
un-2 ut-1 
ve-11 vi-18 vu-2 

Prefix freqüent de tres lletres:
int-9

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-12

Hi ha 4 tutis:
- 3 de perfectes
- 1 de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: traguejar
Palíndroms: tururut, tut
Quadrats: rau-rau, tau-tau, tutú

Per definicions, veure 'Sobre les dades'