#paraulògic 7 de febrer

PARAULES: 83, PUNTS: 384
TUTIS: 2 (1 de perfecte)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
a 3 5 5 3 1 1 - - 18
ç - - - - - - - - 0
d 2 1 4 2 2 2 - 1 14
e 3 1 - - - - - - 4
g 3 3 5 5 5 - - - 21
l 3 3 4 1 1 1 - - 13
s 1 1 7 3 1 - - - 13
Σ 15 14 25 14 10 4 0 1 83

Prefixos de dues lletres:
ag-2 al-15 as-1 
da-4 de-10 
el-4 
ga-13 ge-3 gl-5 
la-2 le-3 ll-8 
sa-6 se-7 

Prefix freqüent de tres lletres:
gal-12

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-13

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: interviu, nerviüt, venturi, verinut
Palíndroms: nin, tit, titit
Quadrats: tití, viu-viu

Per definicions, veure 'Sobre les dades'