#paraulògic 8 de febrer

PARAULES: 66, PUNTS: 242
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 Σ
a 2 2 2 1 1 1 - 9
c 9 10 7 4 2 - - 32
e 3 1 1 1 2 1 1 10
i 2 2 - - - - - 4
o 2 1 - 1 - - - 4
u - - - - - - - 0
v - 3 2 - 2 - - 7
Σ 18 19 12 7 7 2 1 66

Prefixos de dues lletres:
ac-5 au-2 av-2 
ca-12 ce-1 ci-3 co-12 cu-4 
ec-5 eo-1 ev-4 
ia-1 ic-2 iu-1 
oc-3 ov-1 
va-5 vi-1 vo-1 

Prefix freqüent de tres lletres:
coc-7

Sufix freqüent de tres lletres:
cio-13

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: desglaç, desglaça
Palíndroms: alà o ala, allà

Per definicions, veure 'Sobre les dades'