#paraulògic 9 de febrer

PARAULES: 77, PUNTS: 422
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ
d - 3 2 2 1 1 - - - 9
e - 2 3 4 - 2 1 - - 12
l - 1 - - 1 1 - - - 3
n 3 3 3 1 - - - - - 10
o - - 1 1 2 - - - - 4
r 1 1 3 2 3 2 1 1 - 14
t 1 4 3 8 5 2 1 - 1 25
Σ 5 14 15 18 12 8 3 1 1 77

Prefixos de dues lletres:
de-5 do-2 dr-2 
ed-1 en-10 et-1 
le-1 ll-2 
ne-6 no-4 
od-1 or-3 
re-9 ro-5 
te-11 to-10 tr-4 

Prefix freqüent de tres lletres:
ten-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-8

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: evacuació
Palíndroms: caiac, cec, cívic, coc, cuc
Quadrats: caca, coco o cocó

Per definicions, veure 'Sobre les dades'