#dadalògic 11 de febrer

PARAULES: 133, PUNTS: 621
TUTIS: 1 de perfecte

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9  Σ
a 1 3 5 3 8 2 1 23
d 3 5 10 2 3 2 1 26
e 2 3 2 1 1 1 - 10
i 2 3 2 4 1 - 1 13
l 2 7 5 7 2 1 1 25
t 5 10 5 6 6 1 - 33
u - 2 - - - 1 -  3
Σ 15 33 29 23 21 8 4 133

Prefixos de dues lletres:
ad-2 ai-4 al-14 at-2 au-1 
da-4 de-4 di-16 du-2 
ed-2 ei-1 el-2 et-4 eu-1 
ia-2 id-4 il-6 it-1 
la-4 li-6 ll-11 lu-4 
ta-6 te-6 ti-16 tu-5 
ua-1 ut-2 

Prefix freqüent de tres lletres:
tit-11

Sufixos freqüents de tres lletres:
tiu-9 ada-9

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 4 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: enganyifa
Palíndroms: agà, gag, iai, nan
Quadrats: ai-ai, iaia, nana

Per definicions, veure 'Sobre les dades'