#paraulògic 12 de febrer

PARAULES: 152, PUNTS: 897
TUTIS: 5 (1 de perfecte)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10  Σ
a - 3 3 4 9 5 2 1 27
e 2 1 - - - - - -  3
f 6 11 26 19 8 3 2 - 75
g - 3 3 2 8 5 4 1 26
l - - - 2 3 - - -  5
o 1 1 1 2 - - - -  5
r - 1 2 3 1 4 - - 11
Σ 9 20 35 32 29 17 8 2 152

Prefixos de dues lletres:
ae-2 af-12 ag-5 al-8 
ef-2 el-1 
fa-18 fe-14 fl-9 fo-24 fr-10 
ga-16 ge-2 go-5 gr-3 
ll-4 lo-1 
of-3 or-2 
ra-3 re-8 

Prefixos freqüents de tres lletres:
far-11 fer-11

Sufix freqüent de tres lletres:
rar-11

Hi ha 5 tutis:
- 1 de perfecte
- 4 de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: teuladí
Palíndroms: iai, ili, tit, titit
Quadrats: ai-ai, iaia, tití

Per definicions, veure 'Sobre les dades'