#paraulògic 13 de febrer

PARAULES: 151, PUNTS: 829
TUTIS: 6 (2 de perfectes)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10  Σ
a - 3 5 3 5 1 1 - 18
b 3 7 11 12 10 5 1 - 49
e - 1 1 - 1 2 1 1  7
l 1 3 4 7 6 1 - - 22
n 6 1 2 3 2 1 - - 15
r 2 2 8 6 4 - - - 22
u 4 4 5 3 2 - - - 18
Σ 16 21 36 34 30 10 3 1 151

Prefixos de dues lletres:
ab-3 al-5 an-6 ar-2 au-2 
ba-11 be-3 bl-3 br-12 bu-20 
el-1 en-6 
la-3 le-1 ll-16 lu-2 
na-1 ne-8 nu-6 
ra-5 re-7 ru-10 
ul-10 un-3 ur-5 

Prefix freqüent de tres lletres:
bur-12

Sufix freqüent de tres lletres:
lar-15

Hi ha 6 tutis:
- 2 de perfectes
- 3 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: alforger, gallofer, golafre, grafòleg, regolfar
Palíndroms: refer
Quadrats: fofo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'