#paraulògic 14 de febrer

PARAULES: 88, PUNTS: 419
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Σ
e 1 2 11 4 2 1 - - - - 21
m 2 - 1 3 1 - - - - - 7
p 3 1 1 2 2 1 1 - - - 11
r 2 2 3 1 1 1 - - - - 10
s 5 5 7 6 - 1 - - - - 24
t 1 3 3 3 1 1 1 - - 1 14
u - - - 1 - - - - - - 1
Σ 14 13 26 20 7 5 2 0 0 1 88

Prefixos de dues lletres:
em-1 es-20 
me-5 mu-2 
pe-4 pr-5 ps-1 pu-1 
re-7 ru-3 
se-16 su-8 
te-7 tr-5 ts-1 tu-1 
us-1 

Prefix freqüent de tres lletres:
est-10

Sufix freqüent de tres lletres:
ter-6

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 6 lletres
- 1 de 12 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: baluern, baluerna, brunel·la, burlaner, burlanera, nebular
Palíndroms: bub-bub, nun
Quadrats: bub-bub, rau-rau

Per definicions, veure 'Sobre les dades'