#paraulògic 16 de febrer

PARAULES: 84, PUNTS: 475
TUTIS: 4 (2 de perfectes)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
e - - 3 1 - 2 - 1 7
i 1 1 2 5 2 2 - 1 14
n 8 2 3 4 - 2 - - 19
q - 1 2 - 3 1 - 1 8
r 1 2 2 4 4 3 - - 16
t - 3 2 6 1 1 1 - 14
u 2 1 2 1 - - - - 6
Σ 12 10 16 21 10 11 1 3 84

Prefixos de dues lletres:
en-6 et-1 
ie-1 in-13 
ne-6 ni-8 nu-5 
qu-8 
re-14 ri-1 ru-1 
te-3 ti-3 tr-8 
un-5 ur-1 

Prefix freqüent de tres lletres:
qui-7

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-10

Hi ha 4 tutis:
- 2 de perfectes
- 2 de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: esmerlit
Palíndroms: ili
Quadrats: leri-leri

Per definicions, veure 'Sobre les dades'