#paraulògic 17 de febrer

PARAULES: 77, PUNTS: 348
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
a - 2 - 2 2 3 1 - 10
b 3 8 5 4 4 3 - - 27
e - 1 1 - - 1 1 1 5
h - 1 2 2 1 - - - 6
n 1 4 - 1 - - - - 6
o 4 5 4 1 - - - - 14
r 2 2 2 2 1 - - - 9
Σ 10 23 14 12 8 7 2 1 77

Prefixos de dues lletres:
ab-6 an-3 ar-1 
ba-7 bo-19 br-1 
en-3 er-2 
ho-6 
na-1 ne-2 no-3 
ob-5 on-1 or-8 
ra-3 rh-1 ro-5 

Prefix freqüent de tres lletres:
bor-12

Sufix freqüent de tres lletres:
nar-9

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: quinter, quintern, requint, trinquet
Palíndroms: nen, nin, nun

Per definicions, veure 'Sobre les dades'