#paraulògic 18 de febrer

PARAULES: 57, PUNTS: 266
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
a 1 1 - 1 - - - - 3
d - - - - 2 - - 1 3
e - - 3 3 2 2 1 - 11
m - 1 - - 1 - - - 2
p 10 6 7 5 4 1 - 1 34
s 1 1 1 - - - - - 3
u 1 - - - - - - - 1
Σ 13 9 11 9 9 3 1 2 57

Prefixos de dues lletres:
ap-1 as-2 
de-3 
em-3 es-8 
ma-2 
pa-19 pe-7 ps-1 pu-7 
sa-3 
up-1 

Prefixos freqüents de tres lletres:
esp-8 pap-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-11

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 10 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: enhorabona
Palíndroms: non-non, oro o oró
Quadrats: bobò, non-non

Per definicions, veure 'Sobre les dades'