#paraulògic 19 de febrer

PARAULES: 153, PUNTS: 825
TUTIS: 4 (cap de perfecte)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 11  Σ
a 3 8 7 11 5 4 1 - - 39
d 3 2 9 9 3 5 2 - - 33
e 1 1 3 - 3 2 3 2 1 16
i 4 6 6 3 2 3 - 1 - 25
j 1 2 1 - - 1 1 1 -  7
n 1 4 4 2 2 - - - - 13
r 3 4 6 4 2 1 - - - 20
Σ 16 27 36 29 17 16 7 4 1 153

Prefixos de dues lletres:
ad-5 ae-2 ai-10 an-5 ar-17 
da-4 de-6 di-22 dr-1 
ei-3 en-11 er-2 
ia-4 id-3 ie-1 in-8 ir-9 
ja-6 je-1 
na-3 ne-2 ni-8 
ra-11 re-5 ri-4 

Prefix freqüent de tres lletres:
din-11

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-18

Hi ha 4 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: despús-demà
Palíndroms: apa, pap
Quadrats: papa o papà, passa-passa

Per definicions, veure 'Sobre les dades'