#paraulògic 20 de febrer

PARAULES: 152, PUNTS: 821
TUTIS: 4 (cap de perfecte)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10  Σ
b 1 2 3 10 1 3 1 - 21
e 2 1 8 4 4 2 - - 21
n 1 - 1 1 - - - -  3
o - 5 3 3 - 2 1 - 14
r 2 2 4 6 2 2 - 1 19
s 6 8 11 15 5 3 - 1 49
t 2 6 3 7 - 3 4 - 25
Σ 14 24 33 46 12 15 6 2 152

Prefixos de dues lletres:
be-9 bo-10 br-2 
en-4 es-17 
no-3 
ob-3 oe-1 on-2 or-2 os-6 
re-10 ro-9 
se-22 so-27 
te-10 to-7 tr-7 ts-1 

Prefix freqüent de tres lletres:
est-14

Sufix freqüent de tres lletres:
ros-10

Hi ha 4 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres
- 2 de 5 lletres
- 2 de 6 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: enjardinar, jardiner, jardinera, jardineria
Palíndroms: iai, nin
Quadrats: ai-ai, iaia

Per definicions, veure 'Sobre les dades'