#paraulògic 21 de febrer

PARAULES: 92, PUNTS: 452
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 Σ
a 2 6 7 4 5 1 1 26
ç 0 0 0 0 0 0 0 0
l 0 0 5 7 4 0 0 16
n 7 3 3 4 1 0 0 18
r 1 1 2 2 1 0 0 7
t 1 2 1 2 4 2 3 15
u 2 3 2 2 0 1 0 10
Σ 13 15 20 21 15 4 4 92
Prefixos de dues lletres:
al-5 an-13 ar-6 at-2
la-3 ll-11 lu-2
na-11 nu-7
ra-4 ru-3
ta-15
ul-3 un-5 ur-2

Prefix freqüent de tres lletres:
lla-9

Sufix freqüent de tres lletres:
nar-9

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: rebesnebot, sobreentès, tenebrós, tresnebot
Palíndroms: ossó, rossor, senès, ses, sonós, sorrós
Quadrats: tse-tse

Per definicions, veure 'Sobre les dades'