#paraulògic 22 de febrer

PARAULES: 84, PUNTS: 442
TUTIS: 5 (1 de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
b 5 12 7 11 3 3 2 0 43
d 0 1 1 0 0 2 0 0 4
e 1 2 1 0 1 0 0 0 5
i 0 2 0 0 0 0 0 0 2
o 2 3 4 0 3 1 0 0 13
r 0 2 3 0 2 0 1 0 8
s 0 1 3 1 2 0 1 1 9
Σ 8 23 19 12 11 6 4 1 84
Prefixos de dues lletres:
be-6 bi-7 bo-22 br-8
de-4
eb-1 er-2 es-2
ib-2
ob-11 or-2
re-5 ri-1 ro-2
se-2 so-7

Prefix freqüent de tres lletres:
bor-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ber-4

Hi ha 5 tutis:
- 1 de perfecte
- 2 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: a ultrança
Palíndroms: nan, nun, tannat
Quadrats: nana

Per definicions, veure 'Sobre les dades'