#paraulògic 23 de febrer

PARAULES: 90, PUNTS: 404
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
a 0 2 3 1 3 1 0 0 10
d 1 3 2 0 0 1 1 0 8
i 0 1 1 1 0 0 0 0 3
l 0 3 3 4 1 0 0 0 11
p 4 6 11 5 3 1 0 1 31
s 1 6 6 3 0 0 0 0 16
u 4 1 3 2 1 0 0 0 11
Σ 10 22 29 16 8 3 1 1 90
Prefixos de dues lletres:
ai-1 al-6 as-2 au-1
da-1 di-2 du-5
id-1 il-2
la-2 ll-5 lu-4
pa-15 pi-7 pl-1 pu-8
sa-3 su-13
ua-1 ui-1 ul-4 up-3 us-2

Prefix freqüent de tres lletres:
pau-6

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-7

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: borderís, bordisser, desobeir, obsedir, sobredosi
Quadrats: bebè, berber, beri-beri, bobò

Per definicions, veure 'Sobre les dades'