#paraulògic 24 de febrer

PARAULES: 109, PUNTS: 610
TUTIS: 6 (1 de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ
a 1 1 1 3 4 3 0 1 2 16
b 1 1 4 1 4 1 4 1 0 17
f 7 15 19 4 7 0 2 0 0 54
i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
r 0 2 3 0 1 0 0 0 0 6
t 0 3 3 3 3 1 0 0 0 13
Σ 10 22 31 12 19 5 6 2 2 109
Prefixos de dues lletres:
ab-3 af-9 ar-1 at-3
ba-6 bi-5 bo-5 br-1
fa-18 fi-14 fo-19 fr-3
of-2 or-1
ra-4 ri-2
ta-7 ti-3 to-1 tr-2

Prefix freqüent de tres lletres:
for-11

Sufix freqüent de tres lletres:
fia-8

Hi ha 6 tutis:
- 1 de perfecte
- 2 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres
- 2 de 11 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: piuladissa
Quadrats: piu-piu

Per definicions, veure 'Sobre les dades'