#paraulògic 25 de febrer

PARAULES: 92, PUNTS: 549
TUTIS: 8 (1 de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Σ
a 1 1 4 5 0 0 1 0 0 1 13
e 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 6
g 8 8 11 5 2 0 0 0 0 0 34
i 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
m 2 3 3 3 2 3 1 1 2 0 20
s 0 4 3 2 3 1 0 1 0 0 14
t 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4
Σ 11 17 22 16 11 6 3 2 2 2 92
Prefixos de dues lletres:
ag-8 am-2 as-3
eg-1 es-5
ga-21 ge-8 gi-5
im-1
ma-11 me-4 mi-5
sa-8 se-3 si-3
ta-3 ti-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
aga-7 gai-7 mag-7

Sufix freqüent de tres lletres:
tge-11

Hi ha 8 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres
- 1 de 11 lletres
- 2 de 12 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: abiotròfia, abotifarrar-se, abotifarrat, biforat, botifarra, botifarró
Quadrats: fofo, taf-taf

Per definicions, veure 'Sobre les dades'