#paraulògic 26 de febrer

PARAULES: 93, PUNTS: 417
TUTIS: 2 (1 de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 Σ
a 2 5 5 1 1 1 0 15
d 4 2 6 4 3 3 4 26
e 6 4 2 2 1 0 0 15
f 2 4 4 2 0 1 0 13
i 0 1 3 1 0 0 0 5
l 1 3 0 1 0 1 0 6
s 1 4 3 1 3 1 0 13
Σ 16 23 23 12 8 7 4 93
Prefixos de dues lletres:
ad-1 ae-1 af-2 al-9 as-2
de-19 di-7
ed-1 ef-4 ei-1 el-8 es-1
fa-3 fe-9 fi-1
id-2 il-3
le-2 li-1 ll-3
sa-2 se-6 si-5

Prefix freqüent de tres lletres:
des-9

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-6

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: astigmatisme, estigma, estigmatisme, magmatisme, 
       mestissatge, missatge, sigmatisme, tamisatge
Palíndroms: agà, gag

Per definicions, veure 'Sobre les dades'