#paraulògic 27 de febrer

PARAULES: 111, PUNTS: 591
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ
a 2 6 4 4 1 1 2 0 0 20
c 1 7 9 8 8 4 5 0 1 43
d 1 1 1 2 1 1 1 0 0 8
l 2 4 7 4 5 1 0 0 0 23
n 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5
r 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
v 1 1 2 2 2 0 0 0 0 8
Σ 8 20 26 23 18 7 8 0 1 111
Prefixos de dues lletres:
ac-3 al-13 an-1 av-3
ca-34 cl-9
da-8
la-11 ll-12
na-5
ra-4
va-8

Prefix freqüent de tres lletres:
cal-17

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-19

Hi ha 1 tuti de 11 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: desfila, desfilada
Palíndroms: ses

Per definicions, veure 'Sobre les dades'