#paraulògic 28 de febrer

PARAULES: 50, PUNTS: 247
TUTIS: 2 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 Σ
d 1 0 5 1 0 2 9
e 0 1 2 1 1 0 5
g 1 1 2 2 0 0 6
i 1 4 0 5 2 0 12
m 2 3 1 2 4 0 12
n 2 1 1 1 0 1 6
u 0 0 0 0 0 0 0
Σ 7 10 11 12 7 3 50
Prefixos de dues lletres:
de-1 di-8
eg-1 em-1 en-3
ge-4 gi-1 gu-1
id-2 ie-1 ig-1 im-2 in-6
me-5 mi-6 mu-1
ni-6

Prefixos freqüents de tres lletres:
ind-4 min-4 nin-4

Sufix freqüent de tres lletres:
mig-3

Hi ha 2 tutis de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 8 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: carnavalada
Palíndroms: alà o ala, allà, rallar

Per definicions, veure 'Sobre les dades'