#paraulògic 1 de març

PARAULES: 60, PUNTS: 206
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 Σ
a 2 2 0 2 1 0 7
c 1 3 3 1 0 0 8
f 2 1 2 1 0 1 7
m 11 11 3 4 1 0 30
o 1 0 1 0 0 0 2
t 1 0 1 4 0 0 6
u 0 0 0 0 0 0 0
Σ 18 17 10 12 2 1 60
Prefixos de dues lletres:
af-1 am-4 at-1 au-1
ca-4 co-4
fa-4 fu-3
ma-15 mo-11 mu-4
om-1 ot-1
ta-1 to-5

Prefix freqüent de tres lletres:
mat-6

Sufixos freqüents de tres lletres:
mat-5 oma-5

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: diumenge, diumengí
Palíndroms: mim, mínim, nin
Quadrats: ning-ning

Per definicions, veure 'Sobre les dades'