#paraulògic 3 de març

PARAULES: 74, PUNTS: 370
TUTIS: 3 (cap de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
a 1 3 3 4 2 1 1 0 15
f 4 15 7 8 2 1 1 1 39
i 0 0 0 1 1 0 0 0 2
l 0 0 0 1 2 1 0 0 4
n 0 1 1 0 0 0 0 0 2
o 1 0 0 0 0 0 0 0 1
p 1 3 3 1 0 0 2 1 11
Σ 7 22 14 15 7 3 4 2 74
Prefixos de dues lletres:
af-6 al-6 an-2 ap-1
fa-8 fi-16 fl-3 fo-12
in-2
li-4
na-2
of-1
pa-1 pi-4 pl-5 po-1

Prefix freqüent de tres lletres:
fil-13

Sufix freqüent de tres lletres:
fil-6

Hi ha 3 tutis:
- 2 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: cendrós, cendrosenc, crescendo, decrescendo
Quadrats: dodo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'