#paraulògic 4 de març

PARAULES: 114, PUNTS: 520
TUTIS: 1 de perfecte

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 Σ
a 0 4 3 3 2 0 1 13
e 1 0 3 0 4 2 0 10
m 4 4 4 5 2 5 0 24
n 6 1 4 1 1 0 0 13
r 3 1 9 4 1 0 1 19
s 1 7 15 3 0 0 0 26
u 2 3 2 1 1 0 0 9
Σ 17 20 40 17 11 7 2 114
Prefixos de dues lletres:
am-3 an-3 ar-5 as-1 au-1
em-1 en-6 es-3
ma-8 me-7 mu-9
na-3 ne-2 nu-8
ra-5 re-4 ru-10
sa-6 se-4 su-16
un-3 ur-2 us-4

Prefixos freqüents de tres lletres:
mus-5 sau-5 sum-5 sur-5

Sufixos freqüents de tres lletres:
ura-10 rar-10

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: planifoli, planifòlia, polifonia
Quadrats: fofo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'