#paraulògic 5 de març

PARAULES: 140, PUNTS: 747
TUTIS: 4 (1 de perfecte)

Graella:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ
a 2 2 3 3 2 2 0 0 0 14
e 2 2 4 4 5 2 1 0 0 20
l 1 3 4 0 2 1 1 0 0 12
m 8 12 7 12 12 1 1 1 0 54
p 1 1 3 5 6 0 1 1 1 19
s 1 3 3 1 0 0 0 0 0 8
t 1 1 4 3 2 1 1 0 0 13
Σ 16 24 28 28 29 7 5 2 1 140
Prefixos de dues lletres:
am-10 as-3 at-1
el-1 em-9 es-10
la-6 le-1 ll-5
ma-35 me-19
pa-15 pe-1 pl-2 ps-1
sa-2 se-6
ta-4 te-9

Prefix freqüent de tres lletres:
mal-22

Sufix freqüent de tres lletres:
lat-7

Hi ha 4 tutis:
- 1 de perfecte
- 2 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: ensumar
Palíndroms: nun
Quadrats: rau-rau, rum-rum

Per definicions, veure 'Sobre les dades'